سفارش تبلیغ
صبا
 
تکنولوژی خودرو
این وبلاگ درباره سیستم های خودرو وتکنولوژی های به کار رفته در خودرو واطلاعات خودرو میباشد. دوستان علاقمند هم میتوانند همکاری کنند
یادداشت ثابت - شنبه 91 آبان 21 :: 4:10 عصر ::  نویسنده : ایمان نیکنامی

 

سیستم مداری شیشه بالابر های جلو

 

تشریح عملکرد سیستم :

در این سیستم ، دو کلید و دو موتور  کاملا َ مستقل کار کنترل  شیشه های جلو را بر عهده دارند . در این سیستم برق باطری ضمن عبور از سوئیچ راهی فیوز 14F ( برق سوئیچ ) جعبه فیوز شده و پس از عبور از این فیوز به پایه های شماره 3 کلیدهای شیشه بالابر جلو می رسد . 2 کلید مستقلاَ دارای سیم بدنه بر پایه های 2 خود می باشند لذا دو کلید اصولاَ ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و کاملا مستقل عمل می کنند .

دو کنتاکت داخلی هر کلید نیز با یکدیگر کوپل نشده اند و مستقل عمل می کنند . در حالت عادی با توجه به وضعیت قرارگیری کنتاکت ها بر روی دو سر هر دو موتور بدنه قرار می گیرد . با فشردن کلید سمت راننده به سمت پایین ، یکی از دو  میکروسوئیچ مربوط به سمت دیگر حرکت کرده و به پایه برق متصل می شود تا دو سیم  روی موتور شیشه بالابر یکی برق و دیگری بدنه باشد .

2. لیست قطعات :

1. کلید شیشه بالابر سمت راننده

2.کلید شیشه بالابر سمت شاگرد

3.کلید شیشه بالابر سمت عقب چپ

4.کلید شیشه بالابر سمت عقب راست

5.کلید قفل کن شیشه بالابر های عقب

با فشردن کلید راننده به سمت بالا کنتاکت دیگر به برق وصل شده و جای برق و بدنه روی سیمهای موتور تعویض می شود لذا شیشه در جهت معکوس شروع به حرکت می کند . این پروسه عینا می تواند برای شیشه سمت شاگرد اعمال شود . نکته ای که در این سیستم باید یدان توجه داشت  این است که دو شیشه جلو از نظر مکانیزم  ارتباطی با یکدیگر ندارند . دو عدد لامپ کوچک مسئولیت  روشن کردن داخل کلید بر عهده دارند . که توسط فیوز 18F ( برق دسته راهنما) و همراه با چراغ کوچک ها روشن می شود .

روش های چک کردن قطعات سیستم :

فیوز:

چک کردن فیوز ها بصورت چشمی و یا با اهمتر انجام میشود .

موتورهای شیشه بالابر :

به کمک یک پیچ گوشتی کلید شیشه بالابر ها را از کنسول وسط در آورده و سوکت آنها را بکشید . سوئیچ را باز کنید . دو تکه سیم بردارید . یکی از سوکت ها را انتخاب کرده و دو سر یک تکه سیم را به پایه های 5 و 2 وصل کنید . دو سر تکه سیم بعدی را به پایه های 3 و 1 بزنید . شیشه سمت راننده یا شاگرد پایین می آیند برای دیدن حرکت معکوس محل دو سر سیم را تعویض کنید تا جای برق و بدنه تعویض شوند . در صورت اتفاق این عملیات ، موتور مزبور سالم است .

کلید شیشه بالابر :

برای انجام تست بر روی کلید شیشه بالابر آن را در دست گرفته و سپس توسط یک اهم متر طبق نقشه پایه های آن را چک کنید . بالاو پایین کردن سوئیچ باید پایه های 5 و 3و یا 3 به 1 متصل شوند.

 

عیب یابی سیستم :

 

یکی از شیشه های جلو بالا و پایین نمی رود :

به ترتیب زیر چک کنید :

1-   موتور سمت مربوط را چک کنید :

2-   کلید شیشه بالابر سمت مربوط را چک کنید

شیشه های جلو بالا و پایین نمی روند :

به ترتیب زیر چک کنید :

1-   فیوز 14F را چککنید .

2-   موتورهای شیشه بالابر را چک کنید .

3-   کلیدهای شیشه بالابر را چک کنید .

سیستم مداری شیشه بالابرهای عقب

تشریح عملکرد سیستم :

در این سیستم ، دو کلید و دو موتور کاملاَ مستقل کار کنترل شیشه های عقب را برعهده دارند . در این سیستم برق باطری ضمن عبور از سوئیچراهی فیوز 13F (برق سوئیچ) جعبه فیوز شده و پس از عبور از این سیم بدنه خود را از کلید قفل کن شیشه بالابر اب عقب دریافت می کنند . کلید قفل کن شیشه بالابر های عقب دریافت می کنند .

کلید قفل کن شیشه بالابر های عقب دارای بدنه دائم است که در حالت فشردن کلید ، این بدنه به دو کلید شیشه بالابر عقب رسیده و آنها را تغذیه  و آماده به کار می کند . با برگرداندن این کلید ، بدنه دو کلید عقب قطع شده و علی رغم داشتن برق از فیوز  13F (برق سوئیچ) کار نخواهد کرد . یک دیود کوچک وظیفه روشن کردن داخل کلید قفل کن را به همراهع چراغ کوچک ها بر عهده دارد .

دو کنتاکت داخلی هر کلید نیز با یکدیگر کوپل نشده اند و مستقل عمل می کنند درحالت عادی با توجه به وضعیت قرارگیری کنتاکت ها بر روی دو سر هر دو موتور بدنه قرار می گیرد . با فشردن هر یک از کلیدها به سمت پایین ، یکی از دو میکروسوئیچ مربوط به سمت دیگر حرکت کرده و به پایه برق متصل می شود تا دو سیم روی موتور شیشه بالابر یکی برق و دیگری بدنه باشد .

با فشردن کلید عقب چپ به سمت بالا کنتاکت دیگر به برق وصل شده و جای برق بدنه روی سیمهای موتور تعویض می شود لذا شیشه در جهت معکوس شروع به حرکت می کند . این پروسه عینا می تواند برای شیشه سمت عقب راست اعمال شود . نکته ای که در سیستم  باید بدان توجه داشت این است که دو شیشه عقب از نظر مکانیزم ارتباطی با یکدیگر ندارند .

روشهای چک کردن قطعات سیستم :

فیوز :

چک کردن فیوز ها بصورت چشمی و یا با اهمتر انجام می شود .

موتورهای شیشه بالابر :

به کمک یک پیچ گوشتی کلید شیشه بالابرها را از کنسول وسط در آورده و سوکت آنها را بکشید . سوئیچ را باز کنید . دو تکه سیم بردارید . یکی از سوکت ها را انتخاب کرده و دو سر یک تکه سیم را به پایه های 5 و 2 وصل کنید . دو سر تکه سیم بعدی را به پایه های 3 و 1 بزنید . شیشه سمت مربوط پایین می آید . برای دیدن حرکت معکوس ، محل دو سر سیم را تعویض کنید  تا جای برق و بدنه تعویض شود . در صورت اتفاق  این عملیات ، موتور مزبور سالم است .

 

کلیدهای شیشه بالابر :

برای انجام تست بر روی کلید شیشه بالابر آن را در دست گرفته و سپس توسط یک اهم متر طبق نقشه پایه های آن را چک کنید . با بالا و پایین کردن سوئیچ باید پایه های 5 و3 و یا 3 به 1 متصل شوند .

 

کلید قفل کن شیشه های عقب :

برای انجام تست بر روی کلید شیشه بالابر آن را در دست گرفته و سپس توسط یک اهم متر دو پایه 1B و 2B آن را چک کنید . با فشردن کلید این دو پایه به یکدیگر متصل می شوند .

عیب یابی سیستم :

یکی از شیشه های عقب بالا و پایین نمی رود :

به ترتیب چک کنید :

1-   موتور سمت مربوط را چک کنید .

2-   کلید شیشه بالابر مربوط را چک کنید .

شیشه های عقب بالا و پایین نمیروند :

به ترتیب چک کنید :

1-   فیوز 13F ( برق سوئیچ ) از جعبه فیوز را چک کنید .

2-   کلید قفل کن شیشه های عقب را چک کنید .

3-   موتورهای شیشه بالابر را چک کنید .

4-   کلیدهای شیشه بالابر را چک کنید .

 

 
موضوع مطلب :